Игри

Информация за страница Хасково

Хасково е български град, разположен в централната южна част на страната. Със своето население от близо 75 000 души, населеното място се нарежда седмо по големина за България. Освен че се намира в южната част на страната, също така този град е и областен център. На близко разстояние са турската и гръцката граници, което го прави удобен за редица пътуващи. Също така това има ключова роля за географското му разположение – градът е важен пункт с оглед и пряка и най-кратка връзка между Европа и държавите от Близкия изток. Южното разположение и сравнително близкото разстояние до Бяло море обуславят преходния характер на климата за града и целия регион. За това помагат още и ниските склонове на Родопите в източната част и лесното проникване на топъл въздух по долината на Марица. Зимата е сравнително кратка, докато лятото е продължително, сухо и горещо. Фьонът през февруари не се нрави много на стопаните, защото подмамва някои от плодовете да цъфтят по-рано.

   Типичният хълмист релеф се наблюдава на много места на територията на Хасково. Източнородопско предпланинско стъпало е определението, което с пълно основание дават много географи. Това се дължи преди всичко на факта, че тя се явява северно продължение на източната част на Родопите. Височината Мечковец пък се явява нейна рамка от запад, но също така тя има и друго значение. Въпросната височина е ценна за местното население поради факта, че е изворна област. Оловно – цинковите и други разнообразни цветни метали могат да се срещнат на различни места около града и целия регион. Причината за тяхното наличие се корени далеч назад, още в най-дълбока древност. В епохата на терциера в прилежащия към града район има такива запаси, което се дължи на активната вулканична дейност от този период. Цели три реки водят началото си от това населено място, ето защо и по отношение на водите той се явява важен пункт. Това са съответно Хасковска, Банска и Харманлийска реки, а също така бликат и голям брой минерални извори. Прочуите хасковски минерални бани се намират тук, което е поредното доказателство за значимостта на града и региона. Любопитен факт е, че градът и едноименно село се намират на еднаква географска ширина.

    Историята на Хасково е на възраст повече от хиляда години. Паметник – часовник е издигнат непосредствено в самия център на града и е един от най-важните символи за местното население. Той се построява през 1985 година по повод честванията на празненствата, свързани с навършването на хиляда години от основаването на населеното място. Първото поселение на територията на днешния град се случва още в средата на новокаменната епоха. Така поне твърдят археолозите, като се облягат на направените от тях проучвания и разкопки. Хаскьой е името, което селището получава по време на османското нашествие и установяване на поробителите по нашите земи. Една от най-значимите битки в историята на страната се състои в близост до хасковско село. Става въпрос за Клокотница, където войските на българския цар Йоан Асен 2-ри громят редиците на епирския император Теодор Комнин. Битката се състои на 9 март 1230 година – в деня на Светите 40 мъченици.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker